Община Свиленград – такси , общински съветници и други полезни връзки

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД :
АТАНАСКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА-ГЕРБ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: mihailova66@abv.bg
Телефон: +359 887 23 59 08

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ-ГЕРБ
Длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
E-mail: georgielenkov@abv.bg
Телефон: +359 889 99 99 33

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА- ВЕЛИКОВА-ГЕРБ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: taniasv@abv.bg
Телефон: +359 888 76 04 64

ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ-ГЕРБ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: ivan.andreev@abv.bg
Телефон: +359 888 78 33 67

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАВРЕВ-ГЕРБ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: lipata.eood@abv.bg
Телефон: +359 888 80 10 12

ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ КАРАМФИЛОВ-ГЕРБ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: gkk_77@abv.bg
Телефон: +359 887 49 82 71

ВАСИЛ ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ-ГЕРБ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: vasko_kl@abv.bg
Телефон: +359 888 69 89 57

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ-БСП
Длъжност: ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
E-mail: silktex@abv.bg
Телефон: +359888 61 79 05

НЕДЯЛКА КРАЕВА ГЕОРГИЕВА-БСП
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: neli.kg@abv.bg
Телефон: +359 886 44 31 58

МИХАИЛ ДИМОВ МИЛЕВ-БСП
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: mdmilev@abv.bg
Телефон: +359 882 55 01 44

ЗЛАТОМИР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ-БСП
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: zlatomirkostadinov@mail.bg
Телефон: +359 899 82 93 57

ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА БАЛЪКЧИЕВА-ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: elito_sb82@abv.bg
Телефон: +359 887 72 88 81

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ-ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: djoni_9799@abv.bg
Телефон: +359 885 77 75 55

ЦВЕТАН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ-ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: cvetan_nalbantov@abv.bg
Телефон: +359 887 44 42 80

НИКОЛИНА ГЪЛЪБОВА ПЕХЛИВАНОВА-ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: nina_peh@abv.bg
Телефон: +359 878 58 88 56

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ-ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
E-mail: hrista62@abv.bg
Телефон: +359 888 45 35 36

КРАСИМИРА АСЕНОВА ДЕЛИБОЗОВА-НДСВ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: delibozova@abv.bg
Телефон: +359 885 55 36 36

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ-НДСВ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: niki__kolev@abv.bg
Телефон: +359 887 45 61 18

КРАСИМИРА ДОБРЕВА ЦИНГОВА-РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: kcingova@yahoo.com
Телефон: +359 884 40 78 23

ВАСКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ-РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: baros10@abv.bg
Телефон: +359 888 94 17 80

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ-ДПС
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: npachov@abv.bg
Телефон: +359 878 88 18 94

АТАНАС ГЕОРГИЕВ КЪРЧЕВ-ДПС
Длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
E-mail: marinelcheto2@abv.bg
Телефон: +359 887 50 89 47

ТАКСИ ЗА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД :
Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
Туристическа такса
Такси за добив на кариерни материали
Такси за технически услуги
Такси за административни услуги, извършвани от дирекция “АПИО”
Такси за административни услуги, извършвани от дирекция “ОСРР”
Такси за административни услуги, извършвани от дирекция “МДТ”
Такси за притежаване на куче
Такси за гробни места

ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД :
За услуги, извършени от отдел “Общинска собственост и регионално развитие”
За услуги, извършени от “Техническа служба”
Услуги, извършени от дирекция “АПИО”
Услуги, извършвани от дейност “Социални услуги”
Услуги, извършвани от дирекция “Хуманитарни дейности”
Услуги, извършвани от дирекция “Местни данъци и такси”
Услуги, извършвани от Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”
Услуги, извършвани от Бизнес център – Свиленград /ново Р-е №375/26.03.2009/

ПРИЕМНИ ДНИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД :
Кмет на община Свиленград – инж. Г. Манолов – всеки петък от 09:00 ч. до 12:00 часа
Заместник -. кмет – Мария Костадиновавсяка сряда от 14:00 ч. до 16:00 часа
Секретар на общината – Надя Пеевавсеки ден от 14:00 ч. до 16:00 часа
Директори на дирекции – всеки ден от 14:00 ч. до 16:00 часа

Тази информация е публикувана от сайтът на Община Свиленград .

Намери Местоположението Виж в по-голяма размер
share

Добави отзив

Оценете това, като щракнете върху една от звездите по-долу:

Подобни Listings