Гранична Полиция Свиленград

Гранична Полиция Свиленград

ГКПП – Капитан Андреево
Teлефони:
тел. 0379 72009

Граничен полицейски участък – Свиленград
Teлефони:
тел. 0379 72012
факс 0379 70344
дежурен 0379 70340

Регионална дирекция “Гранична полиция” Елхово е териториална структура на Главна дирекция “Гранична полиция”, която изпълнява функциите и задачите си по охрана и контрол на държавната граница на Р България и Р Турция, явяваща се на външна граница на ЕС. Общата дължина на охранявания участък е 273, 967 км, от които сухоземна 148,868 км и речна по неплавателни реки 125,099 км.

Зоната на отговорност на РДГП Елхово е разположена на територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково и седемте общини – Царево, Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград.

В географско отношение, зоната за отговорност на РДГП Елхово обхваща територията от долината на р. Марица на запад и достига до Черно море на изток. В същата посока, релефа преминава от хълмист – района на долината на р. Марица, през средно пресечен – района на р. Тунджа до с. Странжа, до полупланински в източната част – района на северните покрайнини на планина Странджа.

В структурата на РДГП Елхово влизат пет гранично полицейски управления.

Гранично полицейско управление Малко Търново е ГПУ с най-голямата зона за отговорност – 141,139 км държавна граница, от които 31,093 км сухоземна и 110,046 км речна неплавателна – по реките Резовска и Делийска.

В състава му се намира ГКПП Малко Търново, разположено на междуранодния път Е-87 (гр. Бургас – гр. Малко Търново – ГКПП Дерекьой, Р Турция – гр. Къркларели). ГКПП Малко Търново не е предвидено за преминаване на тежкотоварни МПС и обслужва предимно туристическия трафик – леки МПС и автобуси.

ГПУ Средец е разположено в гр. Средец, област Бургас и охранява 23,796 км сухоземна граница.

ГПУ Болярово е разположено в гр. Болярово, област Ямбол и охранява 35,544 км сухоземна граница.

ГПУ Елхово е разположено в гр. Елхово. Зоната му за отговорност е разположена на територията на две общини Елхово и Тополовград. ГПУ Елхово осъществява контрола и наблюдението на 36,654 км от държавната граница с Р Турция, от тях 25,354 км сухоземна и 11,300 км по река Тунджа.

В състава му се намира ГКПП Лесово, третият открит по българо-турската граница след ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Малко Търново. Официалното откриване е на 19 Юни 2005 г. от премиерите на двете държави.

Пунктът е разположен на международен път Е-7 и се намира на 10 км източно от р. Тунджа, на около 15 км от турския град Лалапаша и на 30 км от гр. Елхово.

ГПУ Свиленград е разположено в гр. Свиленград, област Хасково и изпълнява функциите си по охрана на участък от държавната граница с обща дължина 36,834 км. Тук характерното е, че освен външната граница на ЕС – 33,081 км сухоземен участък, ГПУ Свиленград охранява и участък от 3,753 км речна граница на Р България с Р Гърция.

В състава му се намира ГКПП Капитан Андреево , най- голямото на Балканския полуостров, през който преминават двата трансгранични коридора 4 и 9, които са основните пътища свързващи Европа с Близкия изток и Азия.

ГКПП Капитан Андреево се състои от ГКПП шосе – разположен на международен път Е-80 и ГКПП гара и през него преминава основната част от пътници и товари по така наречения “Балкански път”.

Използвана информация

Намери Местоположението Виж в по-голяма размер
share

Добави отзив

Оценете това, като щракнете върху една от звездите по-долу:

Подобни Listings