Посетете Свиленград онлайн

Пълен справочник на Хотели, Ресторанти и Казина в Свиленград

Скална църква при с. Маточина , община Свиленград

Намира се на 2 км. югозападно от селото на скалисто възвишение . Местното население нарича обекта „Декили кая” . Скалната църква е оформена като правоъгълно помещение с издялан в камъка свод . Дължината на наоса е 9.9 м. а височината достига 5 м. . Вътре се влиза през също засводен коридор с дължина 4.4 м. при височина на свода 3 м. . Вляво от входа личат изсечени в скалите стъпала , водещи към билото на възвишението . На равното плато личат следи от няколко изсечени в камъка гроба . Според наличните данни , скалната църква може да се отнесе към периода X-XI в. .

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 2

Има легенда която гласи: -Когато влезете в църквата от дясната страна на стената има останало нещо като отвор на дупка с човешки размери . Хората разказват че това е било подземен път до Одрин . Дали е вярно със сигурност не се знае , но фактите сочат че през 1960 г. входа на църквата е бил затворен с големи железни врати , и никой не се е допускал вътре . Вратите са били отворени за посетители чак 45-50 години по-късно , това ще рече някъде в периода от 2005 г. до 2010 г. .

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 3

Обектът е обявен за „паметник на културата от национално значение” през 1968 г. . Като цяло храмът е запазен добре , но трябва да се помисли за подхода към нея . Както при всички скални обекти той е доста затруднен . Най-добре е да се помисли за туристическа пътека , свързваща скалната църква до с. Маточина с близката крепост и с друг интересен скален храм , намиращ се до днешното с. Михалич .

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 6

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya1

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 4

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 5

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 7

Скална църква при с. Маточина Info4Trakya 8

 

Подготвена от проф. Д. И. Н. Николай Димитров Овчаров от Архелогическия институт с музей към Българската академия на науките .

Снимков материал : info4trakya

share